Jdi na obsah Jdi na menu
 


Zpravodaj advent a vánoce 2019 - 2020

30. 11. 2019

Farní zpravodaj farností spravovaných z Černovic – co nás čeká letos o adventu a o vánocích 2019 – 2020

 

K prosinci patří advent a vánoce.

 

K prosinci patří advent a vánoce. V adventu si do bytu dáváme adventní věnec, na kterém postupně rozsvěcujeme čtyři svíce, které symbolizují Ježíše Krista jako Světlo, které osvěcuje náš všední život. Adventní věnec je zároveň i symbolem věnce vítězů. Dáváme si jej proto do bytu s důvěrou v to, že se náš život ve spojení s Bohem zdaří, že Bůh scelí a narovná vše zlomené a nalomené v našem životě, že nakonec v našem životě zvítězí dobro, láska a světlo…

V adventu vyhlížíme Toho, který osvěcuje a proměňuje náš život, a který naplňuje naše nejhlubší touhy. Náš život se ale může zdařit jen tehdy, jestliže hledíme na něco většího, na Boha, který přebývá v nás a mezi námi a spojuje nás navzájem hlouběji, než to dokážou naše city.

V adventu slavíme a očekáváme Kristův příchod. V tomto očekávání máme přicházet i k sobě samým. Máme vstoupit do vlastního srdce, v němž již Kristus přebývá. Když do něj dospějeme, pak zde zažijeme společenství s Kristem.

Očekávání Kristova příchodu má různé stránky. Nyní, v tomto okamžiku, čekáme na jeho příchod do svého srdce. Očekáváme ale i jeho konečný příchod při konci světa. A čekáme také na jeho příchod během svého vlastního umírání. Když zemřeme, svět pro nás končí. Tak zažíváme ten příchod, na který nyní čekáme. A tak má Kristův příchod také co do činění i s naším umíráním. Jde ale o čekání plné naděje, takové čekání, které rozevírá doširoka naše srdce. Očekávání Ježíšova příchodu v adventní době může naše srdce rozevřít a osvobodit pro to, aby v něm již dnes mohl přebývat Bůh. V adventní době říká Bůh každému z nás: „Neboj se, já jsem tě vykoupil, povolal jsem tě tvým jménem, jsi můj“ (Iz 43,1).

 

Advent začíná první neděli adventní, letos 1. prosince mši svatou spojenou se žehnáním adventních věnců. V Černovicích v 8.00 hod., Křeči v 9.30 hod., v Choustníku v 11.00 hod. a již v sobotu navečer v 17.00 hod. v  Obratani.

 

Kulturní a společenské akce

 

Černovice: V neděli 1. 12. 2019 od 15.30 hod. na náměstí a v kině proběhne Rozsvícení vánočního stromu. (Vánoční trhy, pohádka a zdobení a rozsvícení stromu)

V pondělí 23. 12. 2019 od 17.30 hod. na černovickém náměstí bude Živý betlém a zpívaní koled s Černovickou dechovkou.

Choustník: Sobota 21. 12. 2019 v kostele od 16.00 hod. se můžeme těšit na Vánoční koncert – sbor Novita.

Obrataň: Sobota 30. 11. 2019 u kostela v 16.00 hod. rozsvícení „Vánočního stromu“ po něm v 17.00 hod. mše svatá z 1. neděle adventní.

Lidmaň: V sobotu 14. 12. 2019 v 17.00 hod. Předvánoční koncert v podání PS Slavík Pacov.

 

Adventní zpovídaní v Pelhřimově

 

V neděli 8. 12. od 14.00 do 17.00 hod. zpovídat bude více kněží z vikariátu. V pondělí 9. 12., úterý 10. 12. a ve středu 11. 12. od 7.00 hod. do 12.00 hod. a od 13.00 hod. do 18.00 hod., mše svatá v těchto dnech bude v 9.00 hod a v 18.00 hod.

 

Adventní zpovídaní ve farnostech spravovaných z Černovic

 

Černovice v úterý 17. 12. a v pátek 20. 12. od 16.00 hod. do mše svaté v 17.00 hod.

Křeč ve čtvrtek 19. 12. od 15.30 hod. do mše svaté v 16.00 hod. a po mši svaté.

Věžná v sobotu 21. 12. od 16.30 do mše svaté v 17.00 hod. a po mši svaté.

Obrataň v sobotu 14. 12. od 16.30 hod. do mše svaté v 17.00 hod. a po mši svaté.

Choustník v sobotu 14. 12. od 14.00 do 15.00 hod. zpovídat bude více kněží – P. Augustín Ján Grambal, O.Praem, a P. Michal Pulec s P. Tomášem Kryštofem Piechnikem z Tábora. Pak ještě ve středu 18. prosince od 15.30 hod. přede mši svatou v 16.00 hod.

 

Betlémské světlo

 

Betlémské světlo bude k dispozici v kostele v Černovicích v pondělí 23. 12. 2019 během akce na náměstí a na Štědrý den v úterý 24.12. od 10.00 hod. do 12.00 hod. V Choustníku na Štědrý den v úterý 24.12. od 10.00 hod. do 12.00 hod. v předsíní kostela.

 

Vánoce

 

V závěru měsíce prosince oslavujeme nejhezčí svátek Narození Ježíše Krista – Vánoce.

Vánoce jsou podivuhodným svátkem. Jsou překvapením, které Bůh připravil lidem. O Vánocích se totiž živý a všemocný Bůh z lásky k nám stává zcela malým a slabým dítětem. Stvořitel se vydává svému stvoření, aby mu dokázal: “Podívej se, nechci ti způsobit nic zlého. Nemusíš se mě bát.” Dítě Vánoc nám říká: „Já jsem Bůh, který se stal člověkem.  Chci vám ukázat, že jsem Láska, že vás miluji a že vám nejsem schopen učinit něco zlého.”

Je-li Bůh dítětem položeným tam na slámě v jeskyni,  pak už mi nic nenahání strach. Strach mohu mít z čehokoliv, ale ne z dítěte. Z dítěte, které hladím a které se ke mně vine. Už nemám strach. Jedinou námahu, kterou musím vynaložit, je věřit. Věřím-li, pokračuji tím v procesu, kterým Ježíš - dítě přichází na svět.

„Ježíš Kristus, ačkoliv byl bohatý, stal se pro nás chudým, abychom my zbohatli z jeho chudoby“ (srov. 2 Kor 8,9).

 

Na štědrý den v úterý 24. prosince se scházíme na „půlnoční bohoslužby“, v Křeči v 16.00 hod., ve Věžné v 17.00 hod., v Černovicích ve 20.00 hod. a v Choustníku ve 22.00 hod.

Pak druhy den slavíme slavnost Narození Páně na mších svatých v Černovicích v 8.00 hod., Křeči v 9.30 hod. a v Choustníku v 11.00 hod..

Další den ve čtvrtek 26. máme „koledu“ svátek sv. Štěpána, prvomučedníka. Bohoslužby budou v Černovicích v 8.00 hod. a v Obratani v 10.00 hod.

V tento den bych vás také rád pozval do kostela v Černovicích podívat se na Betlém v době od 14. 00 do 16.00 hodiny.

V pátek 27. prosince bude svátek sv. Jana Evangelisty, mše svatá bude v 17.00 hod. v Černovicích.

V sobotu 28. prosince na svátek sv. Mláďátek – Betlémských neviňátek budeme mít mši svatou ve farnosti Lidmaň v 15.30 hod. a v 17.00 v Obratani.

V neděli 29. prosince si připomeneme, že Boží Syn se narodil v rodině svátkem Svaté Rodiny v Černovicích v 8.00 hod., Křeči v 9.30 hod., v Choustníku v 11.00 hod. na mších svatých s obnovou manželských slibů a žehnáním rodin.  

V úterý 31. prosince poděkujeme Pánu Bohu za uplynulý rok mši svatou se svátostným požehnáním v Choustníku v 16.00 hod. a v Černovicích v 18.00 hod.

Nový rok začneme slavností Matky Boží Panny Marie ve středu 1. 1. 2020 v Černovicích v 8.00 hod., v Křeči v 9.30 hod. a v Choustníku v 11.00 hod.

U příležitosti svátku Zjevení Páně - „Tři králů“. 6. ledna se žehná voda, kterou si věřící berou do svých domovů. Slavnostní mše s žehnáním vody, kadidla a křídy budou v neděli 5. ledna 2020 v Černovicích v 8.00 hod., v Křeči v 9.30 hod. a v Choustníku v 11.00 hod. a již v sobotu 4. 1. v Lidmani v 15.30 hod. a v 17.00 hod. ve Věžné.

Doba Vánoční končí v neděli 12. 1. 2020 svátkem Křtu Páně. Mše svaté budou v Černovicích v 8.00 hod., v Křeči v 9.30 hod. a v Choustníku v 11.00 hod. a v sobotu 11. 1. 2020 v 17.00 hod. v Obratani.

 

Přeji vám všem hezké prožití doby adventní a vánoční P. Augustín Ján Grambal, O. Praem.