Jdi na obsah Jdi na menu
 


Bohoslužby po 5. neděli v mezidobí

9. 2. 2019

Pořad bohoslužeb v Černovicích, Choustníku, Křeči, Věžné a Obratani po 5. neděli v mezidobí

Římskokatolická farnost Černovice, Mariánské nám. 84, 394 94 Černovice,

tel.: + 420 731 402  962, www.cernovicefarnost.estranky.cz

P. Augustín Ján Grambal, O.Praem. - administrátor farnosti a řeholní kanovník želivský

· 

 

Pondělí

11. 2. 2019

Panny Marie Lurdské

Černovice

17.00

Mše svatá

 

Úterý

12. 2. 2019

Úterý 5. týdne v mezidobí         

 

 

 

* Kněžský den Štěkeň, z důvodu mé účasti na kněžském dnu mše svatá v Černovicích nebude.

Středa

13. 2. 2019

Středa 5. týdne v mezidobí         

Choustník

16.00

Mše svatá

 

Čtvrtek

14. 2. 2019

Čtvrtek 5. týdne v mezidobí         

 

 

 

 

Pátek

15. 2. 2019

Pátek 5. týdne v mezidobí         

Černovice

17.00

Mše svatá

 

Sobota

16. 2. 2019

Sobota 5. týdne v mezidobí         

Věžná

17.00

Mše svatá

 

Neděle

17. 2. 2019

X 6. neděle v mezidobí C

Černovice

8.00

Nedělní mše svatá

Křeč

9.30

Nedělní mše svatá

Choustník

11.00

Nedělní mše svatá

 

Poděkování:

·        Poděkování za spolupráci při Tříkrálové sbírce 2019: V prvních dvou lednových týdnech probíhala Tříkrálová sbírka, kterou pořádá Charita ČR. Pod záštitou Diecézní charity se v českobudějovické diecézi do sbírky zapojilo na 50 koledujících subjektů (profesionální a dobrovolné Charity, farnosti a další) a více než 5 000 koledníků, jež do 1 697 kasiček nashromáždili díky svému obětavému snažení a příspěvkům štědrých dárců celkem 7 499 909 Kč, což je o více než 300 tisíc Kč více než v předchozím roce.  Chtěli bychom tímto poděkovat všem, kteří se jakkoli podíleli na organizaci letošní Tříkrálové sbírky - duchovním správcům farností, ředitelům Charit v diecézi, koordinátorům, koledníkům, vedoucím skupinek a dalším spolupracovníkům za velké osobní nasazení a úsilí pomoci dobré věci. Díky spolupráci všech zmíněných bylo požehnáno tisícům domácností a vybrané peníze mohu dále pomáhat potřebným.  Jsme rádi za to, že se na mnoha místech stala Tříkrálová sbírka tradiční a vítanou událostí, která v příštím roce oslaví své 20. výročí.  Děkujeme, že pomáháte pomáhat s námi!        

Za Diecézní charitu České Budějovice Mag. Jiří Kohout, ředitel a P. Stanislav Brožka, prezident

·        Celodiecézní (a jiné) sbírky v roce 2018 – rekapitulace: V uplynulém roce (stav k 31. 12. 2018) se na níže uvedené sbírky celkem shromáždilo: na Svatopetrský haléř: 631.249,- Kč., na bohoslovce 1.011.726,- Kč., na potřeby Diecézní charity 554.181,- Kč ., na misie 775.228,- Kč., na potřeby diecéze 380.016,- Kč. Všem dárcům, kteří na tyto sbírky přispěli, a všem správcům farností, kteří sbírky ve svých farnostech organizovali a výtěžek zaslali na uvedené účely, patří upřímné, Pán Bůh zaplať!

 

Ostatní oznámení a informace:

·        Výuka náboženství probíhá znovu v domluveném čase. V úterý z důvodu mé účasti na kněžském dni setkání na zámku nebude.   

·        Z důvodu nezájmu farníků jsou mše svaté do velikonoc ve čtvrtek ve Křeči zrušené.                     Pouť svatá země

·        Sbírka na Svatopetrský haléř: V neděli 24. února 2019 se uskuteční sbírka „Svatopetrský haléř“. Na podporu sociálních aktivit sv. Otce.